ณนิอร พรหมมานพ นายกสมาคม

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค

ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม เมื่อ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยการดำเนินการภายใต้ กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วัตถุประสงค์หลักของสมาคมเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน เป็นสวัสดิการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระของสมาชิกและครอบครัวในการจัดการศพของสมาชิกที่เสียชีวิต และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เสียชีวิต โดยมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาลอีกด้วย

ทางสมาคมเปิดรับสมัครสมาชิก 2 ประเภทด้วยกันคือ สมาชิกสามัญ ได้แก่พนักงานหรือบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี และสมาชิกสมทบ ได้แก่ พนักงาน หรือบุคลคนทั่วไปที่มีที่อยู่ตามทะเบียน ไม่อยู่ในจังหวัดชลบุรี

ประกาศหยุดทำการ เนื่องในวันสงกรานต์ไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค หยุดทำการในวันที่ 12 เมษายน 2564 เปิดทำการในวันที่ 19 เมษายน 2564 สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านหน้าระบบ login ของสมาชิกได้

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว คุณพ่อ พิจิตร สิทธิชัย สมาชิกสมาคมฯ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค และอาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์ นำทีมโดย คุณ เอี่ยมละออ เหมทานนท์ ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว คุณพ่อ พิจิตร สิทธิชัย สมาชิกสมาคมฯ

อ่านต่อ

หยุดทำการในวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๓ ต้อนรับ ปีใหม่ ๒๔๖๔

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค หยุดทำการในวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๓ ต้อนรับ ปีใหม่ ๒๔๖๔ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๖๔ และจะเปิดทำการในวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๖๔ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อ่านต่อ

ขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลง เบอร์โทรศัพท์

ขอยกเลิกเบอร์โทรศัพท์ และ เปลี่ยนแปลงช่องทางไลน์ติดต่อ เนื่องจาก เครื่องโทรศัพท์ขัดข้อง 2 เบอร์ ดังนี้ 1 . ช่องชำระฌาปนกิจ 9 เบอร์โทรศัพท์:084-2082355 เปลี่ยนช่องทางการติดต่อเป็นเบอร์โทรศัพท์:099-4966441 2. แผนกลาออก เบอร์โทรศัพท์:099-3242899 เปลี่ยนช่องทางการติดต่อเป็นเบอร์โทรศัพท์:066-1306655

อ่านต่อ

รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว ไม่เกิน 180 วัน (0 คน)

ไม่มีผู้เสียชีวิตในเดือนนี้

ดูทั้งหมด

รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว เกิน 180 วัน (1 คน)

  1. นาย​ เจือ​ อดุล
ดูทั้งหมด