รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว เกิน 180 วัน (3 คน)

  1. นางปาน ดีทองอ่อน 3800600497671
  2. นางเจือ จักรกฤษ 5100699026636
  3. นาย บุญชุบ ละอองมณี