รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ที่สมัครมาแล้ว เกิน 180 วัน (3 คน)

  1. นาง ทรวดทรง จันทร์คง
  2. นาย ชม ซังซาสิทธิ์
  3. นายดวน สวนกูล