รายชื่อผู้เสียชีวิตในเดือนนี้ทั้งหมด (15 คน)

 1. น.ส.สุพัชณีย์ หาดคำ
 2. นรินทร์ ทองคำ
 3. นางขันธ์แก้ว นุ้ยฤทธิ์
 4. นางคล่อง มณี
 5. นางประนอม วิบูลศิลป์
 6. นางเปลี่ยน ลิ้มสิทธิบรรณ
 7. นางเพื่อม ทองอ่อน
 8. นางเมียด หนูวาส
 9. นางเวช กั่งเซ่ง
 10. นาย เจียม จิตวิบูลย์
 11. นายจาด พันธ์ทอง
 12. นายซั่น สุขชนะ
 13. นายประหยัด พิมพ์ดีด
 14. นายวัน องอาจ
 15. นายเฟี้ยง เพชรทอง