ประกาศหยุดทำการ เนื่องในวันสงกรานต์ไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค หยุดทำการในวันที่ 12 เมษายน 2564 เปิดทำการในวันที่ 19 เมษายน 2564 สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านหน้าระบบ login ของสมาชิกได้

อ่านต่อ

ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว คุณพ่อ พิจิตร สิทธิชัย สมาชิกสมาคมฯ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค และอาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์ นำทีมโดย คุณ เอี่ยมละออ เหมทานนท์ ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว คุณพ่อ พิจิตร สิทธิชัย สมาชิกสมาคมฯ

อ่านต่อ

หยุดทำการในวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๓ ต้อนรับ ปีใหม่ ๒๔๖๔

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค หยุดทำการในวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๓ ต้อนรับ ปีใหม่ ๒๔๖๔ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๖๔ และจะเปิดทำการในวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๖๔ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อ่านต่อ

ขอยกเลิกและเปลี่ยนแปลง เบอร์โทรศัพท์

ขอยกเลิกเบอร์โทรศัพท์ และ เปลี่ยนแปลงช่องทางไลน์ติดต่อ เนื่องจาก เครื่องโทรศัพท์ขัดข้อง 2 เบอร์ ดังนี้ 1 . ช่องชำระฌาปนกิจ 9 เบอร์โทรศัพท์:084-2082355 เปลี่ยนช่องทางการติดต่อเป็นเบอร์โทรศัพท์:099-4966441 2. แผนกลาออก เบอร์โทรศัพท์:099-3242899 เปลี่ยนช่องทางการติดต่อเป็นเบอร์โทรศัพท์:066-1306655

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ วินเพชรนิล ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสาน จ.นครศรีธรรมราช (คุณประเสริฐ- คุณ ยมลพร พลายด้วง) มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ วินเพชรนิล ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ อิน แก้ว เมฆา

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสาน จ.นครศรีธรรมราช (คุณประเสริฐ- คุณ ยมลพร พลายด้วง) มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ อิน แก้ว เมฆา

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณหน้ง ชูเพ็ชร อายุ 86 ปี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสานงานจังหวัดพัทลุง (คุณเอี่ยมละออ เหมทานนท์ ) มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณหน้ง ชูเพ็ชร อายุ 86 ปี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ กับทายาท คุณ กลับ ไชยจารีย์

วันที่ ๑๕ ส.ค ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ขอความอนุเคราะห์ ท่าน สท.สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพุร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สท.ชัยยุทธ บุญสว่าง) ต.บ้านพุร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นตัวแทนของสมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ กับทายาท คุณ กลับ ไชยจารีย์ ซัคเซส 6 และอีก 1 คน แชร์ 1

อ่านต่อ

มอบพวงหรีด แสดงความเสียใจ กับ ครอบครัว คุณ เฉลิม กี่สุ้น ณ วัดเขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิรค์ มอบหมายให้อาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์ มอบพวงหรีด แสดงความเสียใจ กับ ครอบครัว คุณ เฉลิม กี่สุ้น ณ วัดเขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ทางสมาคมฯ ต้องขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัว คุณ เฉลิม กี่สุ้น มา ณ ที่นี้้

อ่านต่อ