ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว คุณพ่อ พิจิตร สิทธิชัย สมาชิกสมาคมฯ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค และอาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์ นำทีมโดย คุณ เอี่ยมละออ เหมทานนท์ ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว คุณพ่อ พิจิตร สิทธิชัย สมาชิกสมาคมฯ

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ วินเพชรนิล ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสาน จ.นครศรีธรรมราช (คุณประเสริฐ- คุณ ยมลพร พลายด้วง) มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ วินเพชรนิล ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ อิน แก้ว เมฆา

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสาน จ.นครศรีธรรมราช (คุณประเสริฐ- คุณ ยมลพร พลายด้วง) มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ อิน แก้ว เมฆา

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณหน้ง ชูเพ็ชร อายุ 86 ปี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสานงานจังหวัดพัทลุง (คุณเอี่ยมละออ เหมทานนท์ ) มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณหน้ง ชูเพ็ชร อายุ 86 ปี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ กับทายาท คุณ กลับ ไชยจารีย์

วันที่ ๑๕ ส.ค ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ขอความอนุเคราะห์ ท่าน สท.สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพุร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สท.ชัยยุทธ บุญสว่าง) ต.บ้านพุร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นตัวแทนของสมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ กับทายาท คุณ กลับ ไชยจารีย์ ซัคเซส 6 และอีก 1 คน แชร์ 1

อ่านต่อ

มอบพวงหรีด แสดงความเสียใจ กับ ครอบครัว คุณ เฉลิม กี่สุ้น ณ วัดเขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิรค์ มอบหมายให้อาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์ มอบพวงหรีด แสดงความเสียใจ กับ ครอบครัว คุณ เฉลิม กี่สุ้น ณ วัดเขาปูน อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ทางสมาคมฯ ต้องขอแสดงความเสียใจ กับครอบครัว คุณ เฉลิม กี่สุ้น มา ณ ที่นี้้

อ่านต่อ

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กับทายาท ของ คุณสมจิตร งามฤทธิ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิรค์ มอบหมายให้ จุดประสานงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ( คุณ ชะบา ศรีชำนิ) ณ.บ้านเลขที่ 20/3 ม.6 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา มอบเงินให้กับทายาท ของ คุณสมจิตร งามฤทธิ์

อ่านต่อ

ประกาศแจ้งเตือนสมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

สมาคมฯ ขอให้สมาชิกเข้าไปตรวจสอบยอดเงินสมทบคงเหลือ และข้อมูลส่วนตัวเพื่อความถูกต้อง

อ่านต่อ

ประกาศขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

ตามข้อบังคับสมาคมฯ จะต้องเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อรับทราบรายงานกิจการในรอบปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ข้อ.5 การห้ามชุมนุม คือห้ามมิให้ชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ฉะนั้น สมาคมฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ออกไปก่อน จึงเรียนมาเพื่อทราบ

อ่านต่อ