มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ กับทายาท คุณ กลับ ไชยจารีย์

วันที่ ๑๕ ส.ค ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค
ขอความอนุเคราะห์ ท่าน สท.สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพุร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (สท.ชัยยุทธ บุญสว่าง)
ต.บ้านพุร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นตัวแทนของสมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ กับทายาท คุณ กลับ ไชยจารีย์

  •  ซัคเซส 6 และอีก 1 คน
  • แชร์ 1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ