มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณหน้ง ชูเพ็ชร อายุ 86 ปี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสานงานจังหวัดพัทลุง (คุณเอี่ยมละออ เหมทานนท์ ) มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณหน้ง ชูเพ็ชร อายุ 86 ปี ต.นาโหนด อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
พัทลุง_3.jpg 727.42 KB