มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ อิน แก้ว เมฆา

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสาน จ.นครศรีธรรมราช (คุณประเสริฐ- คุณ ยมลพร พลายด้วง)   มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ อิน แก้ว เมฆา

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
ทุ่งใหญ่นคร_3.jpg 727.42 KB