มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ วินเพชรนิล ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค ได้มอบหมายให้ จุดประสาน จ.นครศรีธรรมราช (คุณประเสริฐ- คุณ ยมลพร พลายด้วง)   มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท คุณ วินเพชรนิล  ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
นาบอน_3.jpg 727.42 KB