หยุดทำการในวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๓ ต้อนรับ ปีใหม่ ๒๔๖๔

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค 

หยุดทำการในวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๓ ต้อนรับ ปีใหม่ ๒๔๖๔

ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๖๔  และจะเปิดทำการในวันที่ ๔ มกราคม ๒๔๖๔ 

สมาชิกสมารถ ตรวจสมอบข้อมูลตนเองผ่าน เว็บไซด์ของสมาคมฯ ตลอด 24 ชั่วโมง 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์
1609130492388_3.jpg 727.42 KB