ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว คุณพ่อ พิจิตร สิทธิชัย สมาชิกสมาคมฯ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วินเนอร์ สตาร์ เน็ทเวิร์ค และอาสาสมัครนักสังคมสงเคราะห์ 

นำทีมโดย คุณ เอี่ยมละออ เหมทานนท์ ร่วมแสดงความเสียใจ กับครอบครัว 

คุณพ่อ พิจิตร สิทธิชัย  สมาชิกสมาคมฯ จังหวัดตรัง  ทั้งนี้ ในนามของสมาคมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว สิทธิชัยมา ณ ที่นี้ด้วย