สมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ ทายาท นายไข่ หนูฤทธิ์

สมาคมฯ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ ทายาท นายไข่ หนูฤทธิ์